تبلیغات
فال و سرگرمی - فال یی چینگ چیه؟؟
فال یی چینگ چیه؟؟
ارسال در تاریخ یکشنبه 18 مرداد 1388 توسط امیر
تاریخچه یی چینگ
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
4000 سال پیش ، در عصر «لونگ شان»، چینی ها روشهای ساده ای برای طالع بینی داشتند. مثلا استخوان شانه ی گاوی را می سوزاندند،و در همان زمان مساله ی مورد سوال را طرح می کردند. حرارت موجب ترک خوردن استخوان میشد ، و معبری ماهر ، با ملاحظه ای وضعیت و اشکال استخوان به سوال جواب می گفت.
این روش ، با گذشت زمان آدابی خاص و آئینی ویژه یافت. ابتدا روی استخوان شانه گاو، فرورفتگی دایره واری ایجاد می کردند ، بعد سر یک میله برنزی داغ را روی فرورفتگی قرار میدادند، سپس سوال را با طمأنینه مطرح می کردند ، آنگاه ترکی را که بر اثر حرارت میله در هر دو طرف استخوان ایجاد می شد ، تحلیل و تفسیر می کردند.
روش رایج دیگر ، سوزاندن لاک پشت بود ، و تفسیر شکافهایی که در اثر آتش ، بروی آن ایجاد میشد.
لاک پشت نماد ثبات و عمر دراز بود، و از اینرو بسیار مورد احترام. لاک آن ، یکی از اشیاء مقدسی بود که از جانب آسمان ، به عنوان وسیله ای برای دیدن طالع مقدر شده بود .
بنابر نظریه ای ، خطوط روی لاک سنگ پشت ، یکی از ریشه های «یی چینگ» است .بنابر روایتی بسیار قدیمی ، هشت «سه ضلعی» «یی چینگ»، روی لاک یک سنگ پشت مقدس کشف شده است.
کشف این هشت «سه ضلعی» به «فوهسی» اولین امپراتور اسطوره ای چین که می گویند 4500 سال پیش می زیسته ، منسوب است . یکی از تفسیرهای قدیمی «یی چینگ» پیدایش آن را اینگونه توصیف میکند:
«در زمان باستان ، هنگامی که سلسله «پائوهسی» (به مثل فوهسی) بر همه چیز در زیر آسمانها حکومت می کرد ، او به بالا می نگریست و اشکال نورانی آسمان را مشاهده میکرد ، سپس به پائین می نگریست و شکل زمین را مورد بررسی قرار میداد.
او نقوش تزئینی روی پرندگان و حیوانات، و خصوصیات ویژه مکانهای آنها را یادداشت میکرد.
نخست او بدن خود را مورد مطالعه قرار داد ، و بعد چیزهای دور دست را مشاهده کرد .
از تمامی اینها او هشت « سه ضلعی »را مشخص کرد، تا از گردش ملکوتی طبیعت پرده بر دارد، و خصلت همه چیز را دریابد. »
اگرچه ممکن است این اسطوره از نظر ظاهری قابل قبول نباشد، اما نوع اشتیاقی را که منجر به ایجاد کتاب تغییرات شد ، نشان میدهد.خطوط به دو دسته ممتد و منفصل تقسیم شدند تا نمایانگر اصول حیاتی و اساسی وجود باشند. خط ممتد ، آسمان یا «یانگ» خوانده می شود ، و نشانگر قطب مثبت ، مذکر و فعال طبیعت است . خط منفصل زمین یا «ین» خوانده میشود و نشانگر قطب منفی ، مونث و منفعل طبیعت است .
برای نشان دادن رابطه درونی این دو متضاد ، هر دو خط با هم ترکیب شدند ، تا ین و یانگ های کوچکتر را نشان دهند.
بعد خط دیگری اضافه شد ، و هشت شکل بوجود آورد ،که هریک از این اشکال یک «سه خطی» خوانده می شود . و به هریک از «سه خطی»ها نامی داده شد و بعضی صفات ویژه به آن منسوب گردید.
سه خطی «چ، ین»نشانگر جوهر مذکر آسمان ، یا یانگ اصیل ، از سه خط ممتد تشکیل شده است. سه خطی «ک ،اون» نشانگر جوهر مونث زمین یا ین اصیل است ، و از سه خط منفصل تشکیل شده است.
شش «سه خطی» دیگر ، ترکیبات دیگری از ین و یانگ می سازند . زیرا ین و یانگ اگرچه متضاد هستند ، اما مکمل یکدیگر نیز هستند . ین و ینگ وجوه «تائو»هستند که تائو هسته اصلی جهان است . و بنابراین هشت «سه خطی» را به صورت یک خانواده، شامل پدر ، مادر و شش فرزند پنداشته اند.
هشت «سه خطی»در شکل اولیه «یی چینگ» به کار می رفت، و اغلب آنها را در هنر چینی بصورت شعاعهای یک دایره همیشه گردان رسم میکنند که بدور نمادهای درهم قفل شده ی ین و یانگ قرار گرفته .
بخش سیاهرنگ (ین) از دایره داخلی ، نقطه ای سفیدرنگ دارد، و قسمت روشن(یانگ) نقطه ای سیاه رنگ دارد. این امر نشان میدهد که هر قطب در کامل ترین و خالص ترین شکل خود، دانه ای از دیگری در بر دارد. و میبینیم که عمل تغییر ،در همین مرحله ابتدائی دو قطبی (ین و یانگ) شکل میگیرد.
مرحله مهم بعدی پیشرفت «یی چینگ» در حدود سال 1150 قبل از میلاد رخ داد. در اواخر سلسله ی «شانگ» آخرین امپراتور این سلسله «چو هیسین» نام داشت ، که حکمرانی بی کفایت بود و در زمان حکومت او قسمت اعظم امپراتوری به هرج و مرج و بی نظمی دچار گردید.
در این سالهای سخت ،ایالات غربی چین تحت حکمروائی امیری به نام «ون» قرار گرفت که مدیری لایق بود و بسیار محبوب. در آن دوران لیاقت و محبوبیت امتیازی بود، که موجب می شد مردم به چنین افرادی متکی و وابسته شوند. از این رو در سال 1134 قبل از میلاد امپراتور دستور دستگیری «ون» را صادر کرد. «ون» دستگیر شد ودر شهر «ین» که پایتخت امپراتوری بود (و در ایالت هونان فعلی واقع بود)زندانی شد.
«ون» در زندان، وقتی در انتظار مرگ به سر میبرد ، درباره ی این هشت «سه خطی» رازآمیز مطالعه و تحقیق کرد.
با ترکیب کردن هشت « سه خطی » و جفت کردن هریک از آنها با دیگری ، شصت و چهار «شش خطی» به دست آورد . آنگاه هریک ازین « شش خطی » ها را نامگذاری کرد ، و حکمی بر آن افزود . هر حکم از ترکیب مفهوم دو « سه خطی » با یکدیگر مشتق بود.
«ون» یکسال زندانی بود ، سپس به کوشش دوستانش آزاد شد . طولی نکشید که سپاه «چو» علیه امپراتور شورش کرد. در 1027 قبل از میلاد پایتخت تسخیر شد، و امپراتور کشته شد و سلسله ی «یانگ» خاتمه یافت.
اما جنگ به همینجا خاتمه نیافت و پس از دوره ی کوتاهی از صلح ، گروه های متخاصم برای بدست آوردن تاج و تخت به جنگ پرداختند و وقتی صلح حکمفرما شدکه دیگر از شهر «ین» به جز ویرانه ای نمانده بود.
پیروزی نهائی نصیب پسر «ون» ، «تان» امیر «چو» شد، که درواقع بنیانگذار سلسله ی «چو» است.
چهل سال پس از بوجود آمدن «شش خطی» ها ، امیر چو آثار پدرش را بسط داد و پس از مطالعه ی متن «ون» در مورد «شش خطی» ها، تفسیر خود را در مورد هر خط برآن افزود ، که مجموعه ای از سیصد و هشتاد و چهار قطعه بود.
این اثر که شامل 64 «شش خطی» «شاه ون» میشد، با اضافه ی متن همراه آن و تفسیر خطوط امیر چو در سراسر امپراتوری چو منتشر شد و به نام کتاب چو (چویی) معروف گردید.
در اوایل قرن پنجم پیش از میلاد ، کنفسیوس ، «چویی» را مطالعه کرد، و محتمل است بعضی تفسیرهای «یی چینگ» را او نوشته باشد. توضیحات و تفسیرهای دیگر ، توسط شاگردان و پیروان متاخر این حکیم دانا تدوین شده و بدان افزوده گشته ، تا سرانجام این کتاب مجموعه ای شده دو برابر قطر کتاب اولی که «ون» و امیر «چو» نوشته بودند.
از آن پس کتاب «یی چینگ» بطور رسمی، یکی از پنج کتاب درسی کنفسیوس شد، و موسوم به «یی چینگ» یا «کتاب تقدیرات» گردید. «یی چینگ» کنفسیوسی شدیدا مورد احترام بود، فلسفه ی آن اثری عمیق بر بسیاری از وجوه زندگی چینی گذاشت. معلم بزرگ «لا ئو تسه» (که احتمالا همدوره ی کنفسیوس است) بطور حتم در «یی چینگ» فلسفه یی نزدیک به تعلیمات خود می دیده است. تصمیمات مهم در هر سطح بر مبنای اندرزهای این کتاب اتخاذ میشد و افراد کوشش میکردند زندگی خود را با احکام آن مطابق کنند.
در زمان سلسله ی «چ این» و «هان» (از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن سوم بعد از میلاد) مکاتب پر قدرت کیمیاگری به وجود آمد، که در علوم خفیه تائویسم تتبع میکردند و تحقیقات خود را برای یافتن اکسیر جاودانگی تخصیص داده بودند.
«یی چینگ» مورد قبول آنان بود و آن را در پرتو نظرات عرفانی خود ، تعبیر و تفسیر مجدد کردند. در نیمه دوم قرن سوم پس از میلاد، سالک جوان و تیز هوش به نام «وانگ پی» بر زمینه عرفانی کتاب اصلی «یی چینگ» مطالعه و تحقیق کرد و بر ارزشهای آن بعنوان فلسفه ی زندگی تاکید کرد.
«یی چینگ» ی که امروز در دست ماست ، در اصل همان روایت «وانگ پی» است ، که به زبان چینی جدید تدوین شده و سپس به زبانهای خارجی ترجمه گردیده است.
______________________________________________________________________________
برگرفته از کتاب کتاب تقدیرات 
 نوشته : کارل گوستاو یونگ
ترجمه :سودابه فضایلیطبقه بندی: فال و طالع بینی، 
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان