تبلیغات
فال و سرگرمی - تست شخصیت
تست شخصیت
ارسال در تاریخ یکشنبه 18 مرداد 1388 توسط امیر
سلامی به گرمای خورشید
نمیدونم چرا یکدفعه این جمله یادم اومد ولی چون قشنگ بود نوشتمش.
خوب اینم یک پست جدید و خیلی خیلی جالب . تست واقعا قشنگیه !!!!
فقط چون یکمقدار طولانی بود باید برین تو ادامه ی مطلب. امیدوارم  شما هم مثل من لذت ببرید .

اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد شخصیت خودتان و خصوصیاتی که باعث میشوند دیگران، شما را بیشتر دوست داشته باشند، پیدا کنید، به تست زیر با کمال صداقت پاسخ دهید.۱- فرض کنید شما مشخصه ی صورت کسی میباشید، کدام قسمت از صورت او هستید؟

الف - چین وچروک ب - لکه ج - خال زیبایی د - ککومک ت - لبخند

۲- دوست دارید چه نوع پرندهای باشید؟

الف - شباهنگ ب - جغد ج - عقاب د - فلامینگو ت - پنگوئن

۳- کدامیک از آلات موسیقی را دوست دارید؟

الف - پیانو ب - ویلون ج - سازدهنی د - گیتار ت - دف

۴- کدامیک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالبتر است؟

الف – اخبار و برنامههای مستند ب - فیلمهای درام و زندگینامه ج - هیجانی و پلیسی د – عشقی و ماجرایی ت – کمدی و کارتون

۵- کدامیک از بازیهای شهربازی را بیشتر دوست دارید؟

الف - هیچکدام ب - قطار یا قایق ج - نمایش و اجرای کمدی د – چرخوفلک و وسایلی که سریع میچرخند ت - ترنهای هوایی سریعالسیر

۶- آیا شما به اشتباهات خوتان میخندید؟

الف - هرگز ب - بهندرت ج - برخی مواقع د - بهطور معمول ت – همیشه

۷- اگر دوست شما سربه سرتان گذاشت، چه عکس العملی نشان میدهید؟

الف - عصبانی میشوید ب - ناراحت میشوید ج – برایتان جالب است د – تلافی میکنید ت - چندین برابر تلافی میکنید

۸- اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطور میکند، چیست؟

الف – کار و یا تحصیل ب – مشکلات زندگی ج - صبحانه د - روزی که در پیش دارید ت – کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹- در زندگیتان چه شعاری دارید؟

الف - وقت طلاست ب - سحرخیز باش تا کامروا باشی ج – آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران هم بپسند د – زندگی کن و به دیگران هم اجازه ی زندگی کردن بده ت - بیخیال باش ” هرچه بادا باد

۱۰- آیا به همهی حیوانات علاقه مندید؟

الف - هرگز ب – تعداد کمی از حیوانات ج - برخی از حیوانات د - بیشتر حیوانات ت - تمام حیوانات

۱۱- شما لبخند میزنید؟

الف - هرگز ب - بهندرت ج - گاهیوقتها د - اغلب ت – آنقدر زیاد که برخی فکر میکنند دیوانه هستم

۱۲- نظر دیگران راجعبه شما اغلب کدام مورد است؟

الف - بیرحم ب - سرد و بیاحساس ج – زیبا د - دوستداشتنی ت - خوشگذران

۱۳- شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان میدهید؟

الف - هرگز ب - بهندرت ج - گاهی د - اغلب ت - حداکثر تا جایی که امکان دارد

۱۴- شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن، باید ساعتهایی از روز را فقط صرف خودتان کنید؟

الف - هرگز ب - به احتمال زیاد نه ج - گاهی د - بله ت - البته، تا جایی که امکان دارد

۱۵- آیا زندگی شما با برنامه ریزی پیش میرود؟

الف - حتی در تعطیلات هم برنامه ریزی میکنم ب - همیشه برنامه ریزی میکنم ج - بستگی به روز هفته دارد د - درصورت امکان اجازه میدهم که خودش پیش آید ت – همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی میکنم

نتیجه گیری آزمون:

حال امتیازات خود را جمع کنید.

گزینه ی  «الف»۱ امتیار

گزینه ی  «ب» ۲ امتیاز

گزینه ی  «ج» ۳ امتیاز

گزینه ی  «د» ۴ امتیاز

گزینه ی  «ت» ۵ امتیاز

اگر امتیاز شما بین ۱ تا ۲۰ باشد:

بدین معنی است که شما «سوسن سفید» هستید. مردم شما را به خاطر پشتکارتان، از جان ودل مایه گذاشتنتان و موفقیت هایتان، تقدیرمیکنند. اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است. احساستان را بهسختی ابراز میکنید. یکی از مهمترین نگرانیهای شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید. اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است. اعتمادبه نفس دارید ولی در باطن، گاهی به خود اعتماد ندارید. قادرهستید که هدفی تعیین کنید و به آن برسید. گاهی وقتها دنیا را با دیدی باریک بین مینگرید. احساس میکنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.

مواظب باشید جدی بودنتان، شما را از دنیای اطراف دورنکند. خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید. کارهایی انجام دهید که از آنها لذت میبرید. با انجام این دستورات، قوه ی خلاقیت تان شکوفا میشود. سعی کنید بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید.

اگر امتیاز شما بین ۲۱ تا ۵۴ باشد:

بدین معنی است که شما یک گل «رز» هستید. کمی تیغ دارید اما زیباییهای بسیاری دارید. حس شوخ طبعی دارید از شنیدن لطیفه لذت میبرید. مردم دوست دارند دور و بر شما باشند. خونگرم هستید. دوستان صمیمی بسیاری دارید. زندگی را با دید واقعبینانه مینگرید. آگاه هستید که زندگی از خوبیها و بدیها تشکیل شده است. قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه هایی که دارید، امتحان کنید. سخت کوش هستید و به اهدافتان پایبندید. دوست دارید خودتان باشید و این مسأله به شما اعتمادبه نفس میدهد. مشکلترین مسأله در زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است. یکنواختی در هر مسألهای شما را آزار میدهد و باعث کسل شدن روحیهتان میشود.

به شما پیشنهاد میگردد که افق دیدتان را وسیعتر کنید. مسائل جدیدی را تجربه و کشف کنید. آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آوردهاید و مهمتر از همه اینکه فراموش نکنید که در همه چیز دنبال زیبایی بگردید بهخصوص در خودتان.

اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد:

بدین معنی است که شما یک گل «آفتابگردان» هستید در بستری از گلهای رز. یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرما دهی به دیگران و جلوه گری شما میشود. در وقت لازم، جدی هستید اما دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوخ طبع میشناسند. از گفتن لطیفه لذت میبرید. مایل اید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید. با افرادی که هیچوقت نمیخندند، راحت نیستید. دید مثبتی به زندگی دارید. در همه چیز به دنبال خوبیها هستید. بیدی نیستید که با هر بادی بلرزید. گرم، دوست داشتنی و اجتماعی هستید و هرکدام از این صفات، میتواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد. انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزهتان کم است. برای شما مشکل است که فقط بر روی یک کار متمرکز شوید.

به شما پیشنهاد میگردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند همانطور که چهره ی شاد شما را میبینند. در اینصورت میخواهند که همیشه با شما باشند. به احساسات دیگران احترام بگذارید. از این شاخه به آن شاخه نپرید و کاری را که دوست دارید، انتخاب کنید و تا پایان، آن را انجام دهید.


طبقه بندی: فال و طالع بینی، 
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان